"Tulevaisuutta ei löydetä, se tehdään."

-Vance Peavy-


Yritys

PRO SYNTHESIS OY tarjoaa kehittävää kumppanuutta ®, yritysvalmennusta ja henkilöstöresurssien optimointia.
Yritys on omistautunut yksityis- ja yritysasiakkaidensa mielekkään ja tuloksellisen toiminnan edistämiseen:
  • Muutosvalmiutta ja kestävyyttä vahvistamalla 
  • Mielen ja vuorovaikutuksen taitoja treenaamalla
  • Parempia päätöksiä vauhdittamalla
  • Psykologista pääomaa kartuttamalla
  • Vahvuuksista vipuvoimaa ® hakemalla
  • Strategiaa tukevaa organisaatiokulttuuria rakentamalla

Kestävä menestys ei ole sattuman kauppaa. Kestävät ja kehittyvät ihmissuhteet mahdollistavat mielekkään ja tuloksellisen toiminnan, joiden varassa tavoitteet voidaan saavuttaa. Minkä tahansa tavoitteen saavuttaminen edellyttää aina myös synteesiä.Siksi PRO SYNTHESIS ® työskentelee nimensä mukaisesti kohti synteesiä ja synteesin puolesta. 

Mitä on synteesi psykologiassa?

Lue lisää 

PRO = Latinassa pro tarkoittaa ”puolesta” (englanniksi for). Pro on myös vapaa lyhennelmä englannin kielen sanasta professional, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna ammattilainen tai ammattimaista. 

SYNTHESIS = Kreikan kielestä syn =summa ja thesis =asema. Termiä synteesi käytetään monilla eri alueilla kuten kemiassa, filosofiassa, akustiikassa ja elektroniikassa. Sillä tarkoitetaan toimintoa tai prosessia, jossa kaksi tai useampi, jo olemassa oleva asia yhdistyy, jolloin muodostuu kokonaan uusi asia. Erityisesti tarkoitetaan sellaista yhdistämistä, jossa yhdistetyistä asioista tulee enemmän kuin vain osiensa summa. Dialektiikassa synteesi on keskenään jännitteisten teesin ja antiteesin yhteen sovittamisen lopputulema. Modernissa filosofiassa synteesin käsite on keskeinen. Se liittyy usein ajatuksiin, joita pidetään holistisina pikemmin kuin reduktionistisina: systemin toimintaa voidaan paremmin ymmärtää kokonaisuuden kautta kuin osiensa summana. Synteesi on lähellä integraation käsitettä.

Copyright Pro Synthesis Oy 2012